Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca w Zawadach jest pierwszym zespołem powstałym na Kurpiach, którego założycielem był kierownik Szkoły Podstawowej w Zawadach Pan Aleksander Kopeć. Zespół ten rozpoczął swoją działalność pod koniec lat 20-tych. .…

 

Tańce kurpiowskie

Muzykalność i żywiołowość ludności kurpiowskiej można zauważyć nie tylko w pieśniach. Znalazła ona swój oddźwięk także w innym, ważnym elemencie folkloru muzycznego Kurpiów - w tańcach….

 

Pieśń kurpiowska

Pieśń kurpiowska ma wiele wspólnego z pieśnią mazowiecką i ogólnopolską: podobna jest tematyka i struktura formalna. Odznacza się jednak charakterystycznymi cechami, które określają jej odrębny styl. ..

 

Rajby na Kurpiach

Scenariusz widowiska pierwszej części wesela kurpiowskiego dla Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” z Czarni

 

60 lat Zespołu Folklorystycznego "Kurpianka - Cepelia" z Kadzidła

Dzień 11 listopada 2007 roku . W kościele parafialnym pw. Ducha Św. w Kadzidle o godz. 12.00 rozpoczęła się Msza święta celebrowana przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego.

 

„Król Herod”

Scenariusz widowiska dla Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” w Czarni.

 

Centrum Kultury Kurpiowskiej im. M. Mieszka w Kadzidle - Kadzidlańskie zespoły folklorystyczne

W 1977r. decyzją Naczelnika Gminy Kadzidło powołano Gminny Ośrodek Kultury. GOK nie dysponował własną bazą, mógł jedynie korzystać z sali Spółdzielni "Kurpianka". Kadrę stanowił jeden pracownik etatowy - Dyrektor. ….

 

Teksty na XXXI Miodobranie Kurpiowskie

Na początek Miodobrania  * Rozkaz króla na XXXI Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu AD 2008 * Akt otwarci * Przysięga dla widzów * Na koniec ….    

 

Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu

Impreza folklorystyczna organizowana jest corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia w gminie Myszyniec i stanowi prawdopodobnie jedyną imprezę tego typu w kraju. …..

 

Niedziela Palmowa - Krzysztof Braun  Niedziela Palmowa zwana Kwietną, Palmową, Różdżkową, Wierzbną rozpoczyna cykl zwyczajów i obrzędów wspominania ostatnich dni życia Chrystusa na ziemi.

 

Przywrócić dawną świetność

 - Krzysztof Braun   Początki konkursu „ Palma Kurpiowska” w Łysych   Jedną z największych atrakcji folklorystycznych na Mazowszu jest Niedziela Palmowa we wsi Łyse w Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

 

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” w Czarni powstał w 1935 r. Od 1985 r. do chwili obecnej kierownikiem zespołu jest Witold Kuczyński,

 

Zespół Regionalno - Folklorystyczny Wach

działający przy Zespole Szkół w Wachu ( śpiewają uczniowie ZS w Wachu) 

 

Zespół Regionalno - Folklorystyczny Wach

działający przy Zespole Szkół w Wachu ( tańczy grupa dorosłych).

Folklor Kurpiowski

Zespoły folklorystyczne, kapele

i widowiska ludowo - obrzędowe

 

 

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

 

 

Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Kurpianka - Cepelia z Kadzidło
Kurpianka - Cepelia Kadzidło
Zespół Folklorystyczny Carniacy - Rajby

Rajby na Kurpiach

Scenariusz widowiska dla Zespołu „Carniacy” z Czarni

Przegląd Ludowej Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej - Myszyniec

Wesele Kurpiowskie 

VIII Ogólnopolski Przegląd Obrzędów Weselnych

- Kadzidło 2007 r. Zdjęcia

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona z Łysech
Palma Kurpiowska Łyse
Konkurs na Palmę Kurpiowską w Łysech 2008
Procesja w Niedzielę Palmową w Łysech 2008

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” w Czarni

KURPIOWSKI ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY CARNIACY z CZARNI

Zespół Regionalno -Folklorystyczny Wach

działający przy Zespole Szkół w Wachu ( śpiewają uczniowie ZS w Wachu) 

Zespół Regionalno - Folklorystyczny Wach

działający przy Zespole Szkół w Wachu ( tańczy grupa dorosłych).

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl