Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

 

Impreza folklorystyczna „Miodobranie Kurpiowskie” organizowana jest corocznie jesienią w gminie Myszyniec i stanowi prawdopodobnie jedyną imprezę tego typu w kraju. Mimo szeregu zmian, przekształceń i uzupełnień Miodobranie spełnia kilka ważnych celów:

przypomina mieszkańcom Puszczy Zielonej ich bogate tradycje i zwyczaje bartnicze, umożliwia współczesnym twórcom i artystom ludowym zaprezentowanie swego dorobku, integruje miejscową społeczność a jednocześnie promuje region, jego historię, kulturę i obecne dokonania gospodarcze wśród coraz licznej na święto miodobrania turystów krajowych i zagranicznych.

Obchodzone już po raz trzydziesty drugi Miodobranie Kurpiowskie posiada wypracowany przez lata zasadniczy kształt i jakby własną historię.

Pierwsza impreza „Miodobrania” odbyła się w wrześniu 1976 r. na placu szkoły Podstawowej w Myszyńcu. Podczas imprezy zaprezentowano podbieranie miodu, film oświatowy o puszczy, wystąpiły również chóry szkolne. Rolę gospodarza – starosty bartnego pełnił znany gawędziarz ludowy i działacz społeczny – Stanisław Ceberek. W roku następnym „Miodobranie” zostało przeniesione na polanę na tzw. Zawodziu (ok. 3 km od Myszyńca), gdzie w plenerze leśnym odtworzono obrzęd miodobrania. Prym wodził tu Franciszek Jaksina z Bandyś, uznany w okolicy pszczelarz i gawędziarz ludowy. Wystąpiły także kurpiowskie zespoły regionalne a gościom przygotowano potrawy regionalne.

W kolejnych latach wzbogacono święto miodobrania o dodatkowe elementy i atrakcje. Przygotowano np. scenariusz pełnego widowiska obrzędowego miodobrania: wzbogacono imprezę o sesje popularno-naukowe dla pszczelarzy, wystawy sprzętu pszczelarskiego i wyrobów z miodu (1978, 1979, 1980, 1985).Od 1978 r. stałym punktem programu „Miodobrania” są rozgrywki sportowo-rekreacyjne. W różnych latach obejmowały różne dyscypliny, jak np. strzelanie z łuku, mocowanie się na równoważni, wyciskanie ciężarów, wchodzenie na słup, strzelanie do rzutków, zawody wędkarskie, bieg „Miodobrania” i wiele innych. Mówiąc o rozrywkach rekreacyjno-sportowych warto  wspomnieć, że pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych organizowany był rajd harcerski „Szlakami Barci Kurpiowskich”, który kończył się na polanie w Zawodziu, ponadto rajdy samochodowe przygotowane przez ostrołęcki Automobilklub.

Głównymi elementami imprezy było zawsze widowisko obrzędowe prezentacje zwyczaje bartnicze według przygotowanych scenariuszy (autorami scenariuszy byli: Edward Kupiszewski, Tomasz Łączyński, Andrzej Kaczmarczyk, Witold Kuczyński, Bernard Kielak), prezentowane przez kolejne zespoły regionalne Kurpiowszczyzny. Dla pełniejszej prezentacji polskich zwyczajów bartniczych w 1984 r. zaproszono do Myszyńca zespól regionalny „Grodziszczaki” z Rzeszowskiego, który przedstawił własną wersję miodobrania. Uzupełnieniem widowiska są zawsze występy artystyczne zespołów ludowych Kurpiowszczyzny, zespołów regionalnych z innych części kraju jak również innych zespołów muzycznych, tanecznych i kapel podwórkowych. Scena w Zawodziu gościła także zagraniczne zespoły folklorystyczne m.in. z Dani (1984), Rosji (1990), Słowacji (1994), Francji (!993), które przybliżyły pieśni i tańca swych krajów. Wzbogaceniem programów artystycznych  był w latach 1980-1983 turniej par tanecznych w tańcach kurpiowskich (oprócz roku 1982, kiedy to ze względu na stan wojenny „Miodobranie” nie odbyło się). Od roku 1979 r. do chwili obecnej imprezie folklorystycznej towarzyszy przegląd ludowego rzemiosła artystycznego, którego wystawa prezentowana jest corocznie w Myszynieckim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

Ogromnym zainteresowaniem publiczności i zaangażowaniem uczestników cieszyły się turnieje gmin kurpiowskich, zorganizowane w ramach „Miodobrania” w 1986 i 1991 r.

Trudno w tym miejscu wymienić wszystkie części składowe na rozrastającym się z roku na rok święcie miodu. Wspomnieć należy, że corocznie organizowany jest kiermasz twórczości ludowej, miejscowi pszczelarze przygotowują stoiska z miodem, liczne są też punkty gastronomiczne (w tym miody pitne, pierniki). Na przestrzeni trzydziestu lat wielokrotnie czynne były kiermasze książek, wystawy sprzętu Obrony Cywilnej, wystawy płodów rolnych, wieńców dożynkowych, sprzętu rolniczego itp.

„Miodobranie Kurpiowskie” od skromnej imprezy na placu szkolnym rozbudowało się i rozrosło do znaczącej imprezy kulturalno - rekreacyjnej, w której uczestniczy obecnie do kilkunastu tysięcy ludzi. Stało się ono też istotną pozycją w ogólnopolskim kalendarzu imprez kulturalnych. W roku 2004 Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji za Miodobranie Kurpiowskie otrzymał certyfikat Turystycznego Produktu Roku nadany przez Polską Organizację Turystyczną.

Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu

TU ZAPOZNASZ SIĘ Z KULTURĄ, HISTORIĄ, FOLKLOREM i SZTUKĄ LUDOWĄ KURPI.

 BĘDZIE TO SUPER WYCIECZKA NA KURPIE !!!

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl