Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

Galeria zdjęć;

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca

w Zawadach

 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca w Zawadach jest pierwszym zespołem powstałym na Kurpiach, którego założycielem był kierownik Szkoły Podstawowej w Zawadach Pan Aleksander Kopeć. Zespół ten rozpoczął swoją działalność pod koniec lat 20-tych. Są na to dowody, że już 1930 roku tańczył i śpiewał w sposób zorganizowany po kurpiowsku w Zawadach, Olszewce i w Ostrołęce. Był w tym czasie i zaraz po wyzwoleniu wizytówką naszego powiatu. W 1933 roku występował na Święcie Plonów w Spale, gdzie od Prezydenta R P Ignacego Mościckiego otrzymał gratulacje. Jurczak Władysława z Brodowych Łąk jako 12 - letnia dziewczyna w 1936 roku tańczy i śpiewa w Zespole. W 1938 roku wyjeżdża z Zespołem do Warszawy i do Krakowa. Pamięta do dnia dzisiejszego uroczystość w Warszawie jak przejeżdżał Marszałek Polski Rydz Śmigły i salutował do ludności. W Krakowie przedstawili ,,Wesele Kurpiowskie". W czasie przedstawienia i po przedstawieniu było dużo braw!

Po wyzwoleniu przez wiele lat aktywnie działa w zespole. W 1947 roku bierze udział w I Festiwalu Muzyki i Pieśni w Warszawie. Występuje na wielu uroczystościach w Ostrołęce, Warszawie i po raz drugi w Krakowie. Czynną pracę w zespole zakończyła w 1956 roku. Od 1947 roku Pani Zofia Kowalska i Pani Zbrzeźniak Pelagia z Brodowych Łąk czynnie uczestniczy w pracy artystycznej zespołu. Była jedną z najlepszych śpiewaczek. Twórca Zespołu ,,Mazowsze" prof. Tadeusz Sygietyński był w Zawadach i poszukiwał zdolnych młodych ludzi do swojego zespołu. Pani Zofia była wytypowana, lecz obawiała się, że nie da tam rady, była bez wykształcenia, nie miała dobrego ubioru i z tego powodu zrezygnowała. W 1948 roku w Zawadach odbywają się dożynki a zespół wystawia ,,Wesele Kurpiowskie" i Ona jest ,,panną młodą". W 1951 roku występuje na imprezach ludowych w Płocku, Pułtusku i Pruszkowie. Jest członkiem połączonego zespołu z Czarni Kadzidła i Olszewki. Ten duży zespół w latach 1952 - 1956 wyjeżdżał na dożynki centralne do Krakowa, Lublina, Szczecina i Warszawy. Członkowie zespołu przeżywają najpiękniejszy okres w swoim życiu. Są zapraszani na wiele imprez lokalnych w całym kraju. Zespół nawiązuje kontakt z młodzieżą w Luboniu i Poznaniu, gdzie to wyjeżdża i pokazuje swój program kurpiowski, te kontakty i wymiana młodzieży trwa prawie do 1966 roku, o tym pisz Głos Wielkopolski z 22 czerwca 1956 roku i z 12 października 1965 roku Aleksander Kopeć po powrocie z obozu koncentracyjnego w maju 1945 roku po raz drugi przystępuje do organizowania szkoły i życia kulturalnego. W 1947 roku młodzież się spotyka w zorganizowanej świetlicy w Zawadach, gdzie zaczyna się rozwijać życie kulturalne tej okolicy. Ponownie powstaje zespół pod kierownictwem A. Kopcia. O powstaniu zespołu w Zawadach jest coraz głośniej. Wiele uroczystości powiatowych, wojewódzkich i krajowych jest uświetniana zespołem z Zawad, który powraca do świetności z lat 30-tych przerwanych wojną i pobytem A. Kopcia przez 5 lat w obozie. Zespół wystawia sztukę ,,Wesele Kurpiowskie", które prezentuje w wielu pobliskich miejscowościach, jest nagrywany przez Polskie Radio i Telewizję, oraz Pani dr Grażyna Dąbrowska z Zakładu Etnografii PAN nagrywa krótki film, w którym zespół prezentuje taniec i zabawę. W 1962 roku w Zawadach zostaje oddana do użytku nowa szkoła, w której to zespół ma swoje miejsce na próby i dalszą działalność. Zespół pod tym samym kierownictwem działa nadal. Później do szkoły w Zawadach przychodzi nauczyciel Pan Henryk Gadomski, który pomaga w prowadzeniu zespołu od strony muzycznej. Zespół działa do 1977 roku, gdyż w 8 maja 1978 umiera Aleksander Kopeć.

Inicjatywa odrodzenia - kontynuowania Zespołu zrodziła się w dniu 17 stycznia 1981 roku. Powstał pomysł kontynuowania tego, co robił wcześniej Pan Aleksander Kopeć. Postanowiliśmy spróbować reaktywować zespół. Nazwaliśmy się ,,Pod Borem". Nie było to wcale takie trudne, ponieważ kilka osób należało do zespołu szkolnego, który prowadził Pan Aleksander Kopeć i na dodatek mieliśmy swojego muzykanta Edwarda Koziatka, który to musiał się najpierw nauczyć grać na akordeonie a później na harmonii pedałowej. Zbieraliśmy różne informacje dotyczące tańców i pieśni śpiewanych w naszym regionie od starszych ludzi. Podpatrywaliśmy inne zespoły ludowe, korzystaliśmy z porad, jakich nam udzielali Ci, którzy należeli do Zespołu Ludowego przy Szkole Podstawowej w Zawadach. Ruszyliśmy z pierwszymi próbami - najpierw na zasadzie, kto co pamięta, a później podpytywaliśmy innych, którzy te tańce znali. Do najmniejszego składu kapeli potrzebny był nam bębenek, który zakupiliśmy 20-01-1981 r.

Skład kapeli: Edward Koziatek i Czesław Faderewski.

Pierwsi członkowie zespołu to: Edyta Gałązka i Czesław Płoski, Halina Olender i Jan Kupis, Teresa i Czesław Młynarscy, Teresa Płoska i Jerzy Olender, Danuta Gałązka i Czesław Nalewajk, Janina Święcicka i Jerzy Gałązka, Zofia Kupis i Zygmunt Koziatek, Krystyna Mańkus i Kazimierz Olender. Solistami byli: Krystyna Mańkus i Zygmunt Koziatek. Gawędy mówili: Jan Kupis i Czesław Płoski. Repertuar zespołu był następujący: wszyscy przyjechali mojego nie zidać, u młynarecki we młynie, oj siano siano, kiedy byłam mała, poziadają ludzie, a kiedy ja wyjde, pod moim okienkiem, gdzie się wybzieras panie Nichale, zalecał ni się w Zawadach Wojtek, daliśta ni dali, a jesceć ja jesceć, a ty do niej nie chodz. Tańce: Olender, Okrąglak, Powolniak, Fafór, Stara Baba, Zuraź, Polka, Gonienie poza stołem, Konik. Pierwszy występ, oczywiście bez strojów daliśmy 7 lutego 1981 roku w Baranowie, następny nasz występ odbył się w dniu 12 kwietnia 1981 roku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Ostrołęce. Pierwszy festyn zespół wraz z Kołem ZSMP zorganizował w dniu 16.08.1981 roku nad rzeką Omulew w Brodowych Łąkach dla mieszkańców tejże parafii. Potrzeby mieliśmy coraz większe, więc aby być zespołem bardziej wyszkolonym zapraszaliśmy na nasze próby naszych przyjaciół z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Ostrołęce Pana Jerzego Białobrzewskiego, Panią Alinę Halińską, od których oczekiwaliśmy pomocy w sprostowaniu i wyeliminowaniu naszych błędów. Zawsze pośpieszali chętnie z pomocą i efekty były coraz bardziej widoczne. Mieliśmy wyjazdy zespołu na różne warsztaty artystyczne między innymi do Broku, gdzie Pani Maria Dąbrowska prowadziła z zespołem warsztaty szkoleniowe. Zespół podejmował różne inicjatywy między innymi podjął się pomocy w budowie przystanku autobusowego w stylu kurpiowskim w Zawadach. Potrzebowaliśmy własnego lokum nie tylko na działalność zespołu, ale także na inne cele i potrzeby, więc w późniejszym czasie powstał pomysł zbudowania własnej świetlicy, gdzie Zespół brał czynny udział w budowaniu Wiejskiego Domu Kultury. Z roku na rok zespół odnosił coraz większe sukcesy, w ślad za tym mogła iść niezbędna pomoc w postaci wyposażenia zespołu w stroje, które otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Ostrołęce. Po takim ubraniu zespołu w nowe i kompletne stroje prezentacja na scenie zespołu budziła zachwyt. Zespół występował w wielu miejscach naszego kraju, był także w byłym Związku Radzieckim i byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Zespół w roku 2000 zmienił nazwę z "POD BOREM" na "ZAWADY". Zespół działa nadal pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie.

Niektóre informacje zaczerpnięto z książki Pana Stanisława Dawidczyka pt. ,,70 lat śpiewania i tańczenia w Zawadach - wydanej 2 lipca 2000 roku.

 

Osiągnięcia

 

- dyplom uznania za udział w wojewódzkim Święcie młodości w 1983 w broku
- dyplom za kultywowanie tradycji ludowych w przasnyszu w 1983 roku
- list gratulacyjny władz niemieckiej republiki demokratycznej Berlin 1986 rok
- list gratulacyjny władz niemieckiej republiki demokratycznej Berlin 1987 rok
- list gratulacyjny - muzeum etnograficzne w toruniu 1987 rok
- list gratulacyjny cccp h 8 - kaługa
- dyplom wok w ostrołęce 1989 i 1992 rok
- nagroda i dyplom wojewody ostrołęckiego w 1993 roku
- dyplom dla kapeli z zawad w 1995 roku
- dyplom dla zespołu tanecznego 1995 rok
- dyplom dla kapeli ludowej w 1995 roku
- za całokształt pracy zespołu, wojewoda ostrołęcki nadaje zbiorową odznakę ,,za zasługi dla województwa ostrołęckiego w 1995 roku
- wojewoda ostrołęcki dla całego zespołu przyznaje nagrodę w 1996 roku
- dyplom zarządu głównego zsmp za udział w realizacji programu ,,wiosna inicjatyw społecznych" - warszawa 1986 rok
- w nagrodę za pracę społeczną przy budowie Wiejskiego Domu Kultury Minister ds. młodzieży przyznaje 3 ml złotych w 1985 roku na dalszą budowę.
- dyplom dla całego Zespołu z Zawad - 1997 rok
- list gratulacyjny Wojewody Ostrołęckiego - 1997 rok
- dyplom uznania Wojewódzki Ośrodek Kultury w Ostrołęce 1998 rok
- wyróżnienie VI Ogólnopolskich Spotkaniach Tańca Ludowego Płock 1999 rok.
- dyplom dla kapeli za zajęcie I miejsca na Jarmarku Kurpiowskim - Myszyniec 2000 r.
- członkowie zespołu w lipcu 2000 roku podczas jubileuszu 70-lecia powstania zespołu w Zawadach otrzymali z rąk Prezydenta RP odznaczenia państwowe.
- dyplom dla grupy śpiewaczej za zajęcie I miejsca na Jarmarku Kurpiowskim - Myszyniec 2001 r.
- dyplom dla grupy śpiewaczej za zajęcie I miejsca w XXI Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych Ostrołęka 2003 rok.
- dyplom dla grupy śpiewaczej za zajęcie I miejsca w XXII Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych Ostrołęka 2004 rok.
- dyplom dla młodszej grupy śpiewaczej za zajęcie I miejsca w XXII Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych Ostrołęka 2004 rok.
- dyplom dla Zespołu z Zawad - jury XXIV Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych w roku 2004 przyznało I nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 1000 zł za opracowanie pt. "Pieśni i Tańce Kurpi Puszczy   Zielonej" w XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych - Warszawa 24-25 kwietnia 2004 r.
- dyplom dla Zespołu Pieśni i Tańca z Zawad za wybitną prezentację artystyczną podczas obchodów "Dni Krasnosielca" 14-15 sierpnia 2004 r.
- dyplom dla kapeli kurpiowskiej z Zawad za zajęcie II miejsca w kategorii tradycyjne   kapele kurpiowskie w XXIII Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych Ostrołęka 3 kwietnia 2005r.
- dyplom dla grupy śpiewaczej z Zawad - dziewczęta w kategorii dziecięce   grupy śpiewacze w XXIII Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych Ostrołęka 3 kwietnia 2005r.
- dyplom dla grupy śpiewaczej z Zawad w kategorii dorosłe grupy śpiewacze w   XXIII Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych Ostrołęka 3 kwietnia 2005 r.
- dyplom dla Zespołu z Zawad - jury XXV Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych w roku 2005 przyznało I nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 1500 zł za opracowanie pt. "Rejbuj stary rejbuj" w XXV Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych - Warszawa 23-24 kwietnia 2005 r.
- dyplom dla grupy śpiewaczej z Zawad w kategorii dorosłe grupy śpiewacze za zajęcie I miejsca w XXVI Jarmarku Kurpiowskim - Myszyniec 14-15 maj 2005.
- dyplom dla kapeli kurpiowskiej z Zawad za zajęcie I miejsca w XXVI Jarmarku Kurpiowskim - Myszyniec 14-15 maj 2005.
- dyplom dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,ZAWADY" za zajęcie I miejsca w XXVI Jarmarku Kurpiowskim - Myszyniec 14-15 maj 2005.
- dyplom dla kapeli kurpiowskiej z Zawad za udział w II Mazowieckim Majowym Muzykowaniu - Watkowo 2005 r.
- dyplom dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,ZAWADY" za udział w jubileuszu 70-lecia powstania zespołu ,,CARNIACY" z Czarni i za zajęcie IV miejsca w turnieju kurpiowskich zespołów folklorystycznych na XX niedzielnych spotkaniach z historią i folklorem ,,Na Łowy" w Czarni - Czarnia 4-6 czerwca 2005 r.
- dyplom dla kapeli kurpiowskiej z Zawad za zajęcie III miejsca w XXXIX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 24-26 czerwca 2005 r.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca  „Zawady”

Tekst i zdjęcia zapożyczone z strony GOKSiR Baranowo.

Autor strony Czesław Faderewski

 

 

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

Kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Zawady”

Stanisław Olender - skrzypce

Edward Koziarek - harmonia pedałowa

Czesław Faderewski - bębenek

Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Zawady
Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady
Zespoł Pieśni i Tańca Zawady

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl